Výhody podlahového vytápění

  • Systém je zabudovaný v podlaze, a proto neovlivňuje architektonické řešení interiéru.
  • Vytápění podlahou přináší pocit tepelné pohody při nižší teplotě vzduchu.
  • Snížení spotřeby energie na topení/chlazení při dosažení stejného pocitu tepelné pohody, jako při konvenčních způsobech vytápění.
  • Menší víření prachu díky nižší cirkulaci vzduchu.
  • Možnost využití ekonomických nízkoteplotních zdrojů tepelné energie (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, či solární kolektory napojené na akumulační nádrž jako centrální zásobníky tepla).
  • Možnost topení v zimě a chlazení v létě jedinou instalací.

Zdravější prostředí a pocit tepelné pohody

Oproti vytápění radiátory omezuje podlahové vytápění proudění vzduchu. Dochází k rovnoměrnému ohřevu všech povrchů, čímž odpadá víření vzduchu s prachem a bakteriemi, průvan nebo hromadění tepla u stropu. Pro vytápění se využívá velká plocha o nízké teplotě. Díky tomu se redukuje nepříznivé působení tepelné asymetrie (velký rozdíl teplot různých povrchů v místnosti). Povrchy stěn se ohřívají rovnoměrně a nevznikají plísně.

Úspora energie

Použití velkoplošných sálavých topných systémů umožňuje udržovat v místnostech o 2 až 3 °C nižší teplotu než u konvekčního způsobu vytápění, při stejném pocitu tepelné pohody. Udržování nižší teploty v místnosti přináší úsporu dodané energie (platí vzorec -1 °C šetří 6 % dodané energie pro vytápění ročně).

Kontaktujte nás


STAVOŠI s.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov p. R.